Zámek

Zámek Moravský Krumlov

Původní hrad byl přestavěn na renesanční zámek v 16. století, kdy ho vlastnili páni z Lipé. Hlavní stavební práce proběhly v letech 1557–1562 podle návrhu italského stavitele Leonarda Gara de Bisono. Byla vybudována čtyřboká renesanční stavba s dvorem, na jižní straně se vypíná hlavní hranolová zámecká věž. Druhé poschodí vyzdobili erby pánů z Lipé a rodů s nimi spřízněných. Byl vystavěn rytířský sál a asi jako poslední byla přistavěna zámecká kaple.

Od 17. století se stali vlastníky zámku Liechteinsteinové, kteří se věnovali zámku i městu. Poslední větší úpravy zámku probíhají za Karla Josefa Lichtensteina. V roce 1762 byla vybudována nová zámecká kaple se čtyřmi oltáři a od roku 1772 zůstává zámku jen jedna věž na jižní straně. Jeho manželka Eleonora z Oettingenu se zasloužila o založení anglického parku u zámku.

Posledními šlechtickými majiteli zámku byli Kinští. Po 2. světové válce byl zámek znárodněn. Jelikož bylo město výrazně poničeno bombardováním, přesunuly se do zámku téměř všechny úřady Moravského Krumlova. Později zámek užívala armáda. Po ní zde sídlily různé podniky až nakonec byl zámek dán k dispozici železničnímu stavitelství v Brně. To zde vybudovalo internát, učebny a učňovské dílny. Tento stav trval do roku 1991. V roce 1992 získala za symbolickou korunu zámek akciová společnost Zámek, která objekt podrobila stavebně historickému průzkumu. Ten nedokončila a ze zámku s půjčkami od bank odešla. V roce 2004 byl zámek prodán v dražbě. Jeho majitelem byla Incheba Bratislava. V roce 2016 město Moravský Krumlov zámek vydražilo za 14 milionů. Od té doby se snaží zámek opravit a předat dalším generacím. V roce 2021 budou dokončeny opravy jižního křídla a přilehlé věže.

Od roku 1963 do roku 2011 v zámku byla vystavována Slovanská epopej Alfonse Muchy.

Zámek