Jsme součástí Muchovy stezky

2022

Výstavu děl inspirovaných Muchovou tvorbou návštěvníci uvidí v Mikulově, Hrušovanech nad Jevišovkou, Ivančicích a také na zámku v Moravském Krumlově od května do října letošního roku.

Nadčasový Mucha: Spojení světů. Tak zní název série výstav v místech spojených s životem Alfonse Muchy. Výstavy na sebe vzájemně navazují a jejich propojení je prvním zhmotněním myšlenky vybudovat Muchovu stezku. Ta má podle Johna Muchy propojovat místa, kde jeho dědeček žil a působil. Na jihomoravská města postupně navážou i ta ze zahraničí. Současná série výstav se zaměřuje na Muchu a jeho vliv na pozdější generace umělců od šedesátých let 20. století až po jeho současné následovatele. Ostatně právě to v sobě ukrývá samotný název. Výstava Nadčasový Mucha: Spojení světů je na zámku v Moravském Krumlově součástí prohlídky Slovanské epopeje.

Vernisáž výstavy se uskutečnila ve středu 4. května v rodném domě malíře v Ivančicích Zahájil ji jeho vnuk John Mucha společně s hejtmanem Jihomoravského kraje Janem Grolichem, senátorem a starostou města Moravský Krumlov Tomášem Třetinouva starosty dalších měst, ve kterých jsou díla vystavena.