Pamětní list s motivem státovky 10 Kčs podle návrhu Alfonse Muchy

červenec 2022

Město Ivančice vydalo u příležitosti 140. výročí narození Marie Chytilové Muchové, manželky Alfonse Muchy, pamětní list s motivem státovky v hodnotě 10 Kčs.

Grafické ztvárnění rubové strany pamětního listu bylo vytvořeno z originálního kresebného návrhu slavného ivančického rodáka Alfonse Muchy, který se dochoval ve fondu České národní banky. Lícní strana pak zobrazuje motiv ze skici, který se dochoval v rodině ministra financí Aloise Rašína.

Výrobu pamětního listu s motivem státovky město zajistilo ve spolupráci s Českou národní bankou a Státní tiskárnou cenin. Slavnostní prezentace proběhla 25. července 2022 v prostorách výstavy Nadčasový Mucha: Spojení světů v Památníku Alfonse Muchy v Ivančicích. 

V oblasti vydávání pamětních listů s motivem státovek se v případě města Ivančice nejedná o první počin. Od roku 2018 se tato aktivita opakuje pravidelně již každé dva roky. V roce 2018 se jednalo o stokorunu, v roce 2020 o pětisetkorunu, které také vycházely z návrhů Alfonse Muchy.