Zástupce Lichtenštejnů navštívil zámek

březen 2024

V úterý 12. března přijel do Moravského Krumlova mluvčí Nadace knížete z Lichtenštejna Michal Růžička. Provedl ho starosta města senátor Tomáš Třetina. 

 

Starosta města Moravský Krumlova senátor Tomáš Třetina mu ukázal rodovou hrobku Lichtenštejnů, kde je také pohřben poslední Lichtenštejn z moravské větve, Rudolf. Jím vymřela moravskokrumlovská větev Lichtenštejnů a majetek byl rozdělen mezi potomstvo jeho sester. Největší podíl v podobě Moravského Krumlova zdědili Kinští. 

 

Podívali se do kaple sv. Floriána

Ke kapli, postavené jako díkůvzdání sv. Floriánu, se vztahuje legenda o záchraně knížete Antonína Floriána z Lichtensteina. Ten se jednou vracel z honu, za bouře se mu splašili koně a zázrakem se zastavili na okraji srázu. Na památku své záchrany dal kníže na kopci postavit kapli. Od této doby se vžil název „Floriánek“ i pro kopec. Svoji návštěvu zakončil prohlídkou zámku a Slovanské epopeje. Tomáš Třetina ho provedl po místnostech, kde Lichtenštejnové žili. 

 

Moravský Krumlov se 25 let jmenoval Liechtenstein

Zámek vlastnili Lichtenštejnové od roku 1625 až do roku 1908, tedy 283 let je Moravský Krumlov spjat s Lichtenštejny. Zajímavostí je, že Moravský Krumlov se 25 let jmenoval Liechtenstein. Roku 1633 povýšil císař Ferdinand II. panství moravskokrumlovské na knížectví. Moravský Krumlov byl přejmenován na Liechtenstein a stal se hlavním městem nového knížectví. Gundakar přísně požadoval, aby nikdo nepsal ani nepoužíval jiný název než nový. Dlouho se nové pojmenování neuchytilo. Proti dosavadnímu názvu se postavili moravští stavové a po Gundakarově smrti se vrátilo město zpět k původnímu jménu.

Nadace knížete z Lichtenštejna je soukromá nadace knížete z Lichtenštejna. Tato nadace spravuje téměř veškerý majetek knížecího domu a jednu z největších soukromých sbírek umění na světě. 

 Lichtenštejnové v Moravském Krumlově