Ivančice vydaly pamětní list s motivem státovky podle návrhu Muchy

červenec 2022

Město Ivančice vydalo u příležitosti 140. výročí narození Marie Chytilové Muchové, manželky významného malíře Alfonse Muchy, pamětní list s motivem státovky v hodnotě 10 Kčs.

Grafické ztvárnění rubové strany pamětního listu bylo vytvořeno z originálního kresebného návrhu slavného ivančického rodáka Alfonse Muchy, který se dochoval ve fondu České národní banky. Lícní strana pak zobrazuje motiv ze skici, který se dochoval v rodině ministra financí Aloise Rašína.

Výrobu pamětního listu s motivem státovky město zajistilo ve spolupráci s Českou národní bankou a Státní tiskárnou cenin. Slavnostní prezentace proběhla 25. července 2022 v prostorách výstavy Nadčasový Mucha: Spojení světů v Památníku Alfonse Muchy v Ivančicích. Přítomné hosty přivítal starosta města Milan Buček společně s místostarostou Jaroslavem Sojkou. Po úvodním slovu místostarosty seznámil starosta hosty s historií této desetikorunové státovky, která se datuje až do roku 1919. Z hostů se poté ujal slova obchodní ředitel Státní tiskárny cenin Radek Muška. Popsal papír, barevnost a speciální znaky, které je možné na pamětním listu s motivem státovky najít.

 

Skicu k tisku pamětního listu zapůjčila pravnučka Aloise Rašína

Skicu k přípravě novotisku laskavě zapůjčila pravnučka Aloise Rašína Karolina Breitenmoser-Stransky. Skicu bylo možné litograficky ručně zpracovat původním postupem pro knihtisk, grafici Státní tiskárny cenin se však rozhodli pro reprodukci původní kresby obyčejnou tužkou, aby zachovali filigránské detaily Muchova originálu. Bylo nutné však doplnit nezpracované rastry, naskicovaný text nahradit definitivním a určit barevnost. První československá desetikoruna tak po 103 letech dostala podobu, jakou by pravděpodobně měla v případě, že by obě strany realizoval Alfons Mucha.

 

Čím se liší historický návrh od novotisku?

Oproti historickému návrhu státovky má ten současný přece jen něco navíc. Speciální barvou je na listu vytištěn znak Ivančic, který je možné vidět pouze při osvícení UV lampou. Drobným písmem je zde ještě dopsáno, že list vydalo město Ivančice s Českou národní bankou ke 140. výročí narození Marie Chytilové Muchové.

 

Zájemci mohou získat unikátní pamětní list

Dobrou zprávu máme také pro sběratele a všechny zájemce z řad veřejnosti, kteří by tento pamětní list s motivem státovky rádi získali. Kulturní a informační centrum Ivančice dává v těchto dnech do prodeje 5.000 listů, které je možné si zakoupit osobně například při příležitosti ivančické pouti ve dnech 30.-31. 7. 2022. Je také možné si tento unikátní pamětní list objednat a nechat zaslat poštou.

 

V oblasti vydávání pamětních listů s motivem státovek se v případě města Ivančice nejedná o první počin. Od roku 2018 se tato aktivita opakuje pravidelně již každé dva roky. V roce 2018 se jednalo o stokorunu, v roce 2020 o pětisetkorunu, které také vycházely z návrhů Alfonse Muchy.