Muchova stezka se po roce opět otevírá

květen 2023

Výstava Alfons Mucha: Květinové světy představuje ikonická díla s květinami

Ve středu 10. května představila Muchova nadace  novou sérii výstav Muchova stezka.

Pod názvem Alfons Mucha: Květinové světy se věnuje Muchovým ikonickým dílům s květinami, které jsou jednou z nejcharakterističtějších součástí Muchova grafického stylu, jenž se stal synonymem secese v Paříži Belle Époque. Výstavy jsou k vidění na čtyřech místech: v Ivančicích, Hrušovanech nad Jevišovkou a Moravském Krumlově na jižní Moravě a nově poprvé v zahraničí v Piešťanech na Slovensku. Tyto místa mají zvláštní vazby na život a umění Alfonse Muchy.

V loňském roce probíhala série výstav Nadčasový Mucha: Spojení světů, která mapovala znovuzrození Alfonse Muchy od 60tých let 20.století, kdy došlo k opětovnému zpopularizování Muchova zapomenutého díla v západní Evropě a na západním pobřeží USA (street art, móda, psychedelické umění, květinové děti, přebaly alb rockových kapel, japonské komiksy). 

Secesní hnutí – snaha o „nové umění“ (art nouveau) – se koncem 19. století rozšířilo po celé Evropě jako reakce na konvenční dekorativní řády a akademické umění a také na sociální problémy způsobené rychlou urbanizací a nadměrnou industrializací. Mnoho umělců a designérů přitom hledalo inspiraci v přírodě; charakteristickými znaky secese se staly zejména květiny a spletité formy rostlin a stromů. Vliv tohoto hnutí se silně projevil na pařížské světové výstavě v roce 1900 a také na mezinárodní výstavě v Turíně v roce 1902, kde byl tento styl nazýván také květinovým stylem (stile floreale) s množstvím květinových motivů v architektonických a designérských dílech vystavených na výstavě.

Mucha, tvůrce plakátů v Paříži fin-de-siècle, vytvořil inovativní grafický styl, který se stal známým jako „le style Mucha“. Jednalo se o kompoziční vzorec, v němž vyniká půvabná žena, harmonicky naaranžovaná s květy a dalšími přírodními motivy, často umístěnými do architektonického rámce. Muchův styl, který byl primárně propracován pro reklamní plakáty, se vyvinul jako vizuální jazyk pro komunikaci s širší veřejností. Mucha později napsal: „Vnější forma je jazyk [...] Kompozice je řeč”. V Muchově kompozici je tedy žena nositelkou umělcova sdělení, zatímco květiny a další přírodní motivy mají být „slovy“, která mají diváci číst. Výstavy zaměřené na Muchovo používání květinových motivů zkoumají Muchovy květinové světy a jejich poselství.

 

Pro dokreslení kontextu použití rostlinných motivů v secesním stylu jsou všechny výstavy v rámci Muchovy stezky doplněny fotografiemi fasád secesních staveb na Moravě a Slovensku od profesora Petera Schuberta (narozen 1949, Vídeň), řádného člena Wiener Künstlerhaus. Profesor Schubert vytváří prostřednictvím fotografií fasád secesních domů „umělecký dokument.“ Nepravidelné okraje snímků představují detaily „vytržené z fasád“ a odpovídají fotografické praxi kolem roku 1900.

 

V Piešťanech je expozice obohacena o zvláštní část věnovanou Muchově vazbě na toto mezinárodně proslulé lázeňské město na počátku 30. let 20. století. Kurátor výstavy Dr. Vladimír Krupa představil výběr vzácných archivních dokumentů a fotografií Muchy a jeho rodiny a také reprodukci Muchova obrazu Buď pozdravena, požehnaná studánko zdraví (1932), jediné velké olejomalby na slovenský námět, který Alfons Mucha vytvořil během pobytu rodiny v Nice. Obraz byl poděkováním Pieštianským lázním za uzdravení jeho dcery Jaroslavy. 

 

Kurátorkou výstav je Tomoko Sato, autorka všech velkých expozic a projektů Nadace Mucha za posledních 30 let nejen v České republice, ale také ve světě. Podle názoru rodiny Johna Muchy se jedná o nejvýznamnějšího znalce života a díla Alfonse Muchy na světě. Tomoko Sato vystudovala Manchesterskou univerzitu a působí v Cambridge. 

 

„Jsem moc rád, že s našimi partnery můžeme představit příběh malého chlapce z Ivančic, který ovlivnil světové dějiny umění. Příběh kluka z Moravy, ale také Evropana a světoobčana,“ říká Marcus Mucha, pravnuk Alfonse Muchy a výkonný ředitel Nadace Mucha.

 

Projekt Muchovy stezky vznikl z iniciativy Nadace Mucha a formálně byl potvrzen Memorandem o spolupráci při prezentaci odkazu a díla Alfonse Muchy a spojuje místa významně spojená s životem umělce. Stalo se tak během slavnostního večera k návratu Slovanské epopeje do Moravského Krumlova 10. září 2021. 

 

Signatáři dokumentu byli:

Jan Grolich, hejtman Jihomoravského kraje

Milan Buček, starosta Ivančic Milan Buček. starosta Moravského Krumlova 

Tomáš Třetina, starosta Moravského Krumlova 

John Mucha, prezident Nadace Mucha 

 

Dalšími členy projektu se stali město Mikulov, městys Hrušovany nad Jevišovkou a městys Doubravice nad Svitavou. 

V roce 2023 přivítala Nadace Mucha první zahraniční členy:

Mesto Pieštiany

Trnavský samosprávny kraj 

Slovenské liečebné kúpele Piešťiany, a.s. 

 

Ambicí projektu je širší zapojení míst spojených s životem a dílem Alfonse Muchy po celém světě.

 

Výstavy budou k vidění do 31. října 2023. Výstavy Alfons Mucha: Květinové světy představí celkem 118 uměleckých děl Alfonse Muchy.

 

www.muchovastezka.cz

 

Nadace Mucha je nezávislá, obecně prospěšná společnost s mezinárodní působností založená v roce 1992 vnukem malíře Johnem Muchou a snachou Alfonse Muchy Geraldine Thomson Mucha. Cílem Muchovy nadace je chránit a zachovat rodinnou sbírku, která je největší a nejobsáhlejší kolekcí prací Alfonse Muchy na světě a propagovat dílo Alfonse Muchy. V průběhu let Nadace Mucha uspořádala více než 50 výstav po celém světě, na kterých se více než 6 500 000 návštěvníků seznámilo nejen s dílem Alfonse Muchy, ale také s českou kulturou. Nadace Mucha je mezinárodně uznávaná jako autorita života a díla Alfonse Muchy. Prezidentem správní rady nadace je John Mucha. Výkonným ředitelem nadace je syn Johna, Marcus Mucha.