BRATRSKÁ ŠKOLA V IVANČICÍCH

Tisknutí Bible kralické

1914, vaječná tempera, olej, plátno, 610 × 810 cm

Jednota bratrská představovala náboženskou obec, která vznikla počátkem druhé poloviny 15. století z odporu proti zkaženosti a zlořádům římské a utrakvistické církve. Pod vlivem humanismu změnila svůj původně strohý náhled na vzdělání a její školy patřily v tomto období v českých zemích k nejlepším.

Mucha nám obrazem představuje své rodiště Ivančice, s městskými hradbami a chrámovou věží v podobě, jakou měly v 16. století. Jednou z nejznámějších bratrských škol byla šlechtická škola práv v Ivančicích. Byla štědře podporována tehdejším pánem na Rosicích a Náměšti nad Oslavou Karlem starším ze Žerotína. Učili na ní význační lidé, mezi nimi i vysoce vzdělaný Přerovan Jan Blahoslav, který přeložil z řečtiny do češtiny Nový zákon. Tento překlad byl označován za perlu české literatury. U bratrského sboru v Ivančicích byla zřízena tiskárna, kde se začala tisknout Bible. Roku 1578 byla tiskárna přenesena do románské tvrze v blízkých Kralicích, díky kterým je tento výtisk Bible nazývaný Biblí kralickou.

Obraz znázorňuje vyučování bratrské školy v přírodě v místě, které se dodnes nazývá Ve Sboru. Vyučování je přerušeno, protože školu navštívil Karel starší ze Žerotína. Sedí vpravo pod přístřeškem a prohlíží si výtisky Bible. Poblíž odpočívá jeho druhá manželka. Víme, že byla po celý svůj život nemocná, což se odráží v její tváři. Na pravém okraji plátna je tiskárna. Vlevo sedícímu slepci čte pro útěchu z Bible mladík, který má podobu Alfonse Muchy. Slunný podzim bohatý svými plody je symbolem úrodného a bohatého času, který přichází po palčivém létu husitských válek. Rorýsi, kroužící kolem věže ivančického kostela, se chystají k odletu a naznačují, že příslušníky Jednoty bratrské brzy čeká daleká cesta. Po bitvě na Bílé hoře (1620) mnoho z nich kvůli své víře opustilo domov a hledalo útočiště v cizině.

Text: Vlasta Čiháková-Noshiro, Galerie hlavního města Prahy