KÁZÁNÍ MISTRA JANA HUSA V KAPLI BETLÉMSKÉ

Kouzlo slova - Pravda vítězí

1916, vaječná tempera, olej, plátno 610 × 810 cm

Obraz zachycuje poslední kázání mistra Jana Husa v kapli Betlémské v roce 1412. Kaple měla původně čtyři lodě a gotickou klenbu. Jméno dostala na počest dětí, které byly na Herodesův příkaz zavražděny po Ježíšově narození v Betlémě. V Husově době byla jediným místem v Praze, kde se kázalo česky. Pohled do kaple je namalován z oltářních stupňů. Mistr Jan Hus káže pražskému lidu všech vrstev. Pod kazatelnou sedí žáci, kteří poslouchají a pečlivě si dělají poznámky. Mistr Jan byl tehdy nejen kazatelem, ale také rektorem Karlovy univerzity. Vlevo při stěně kaple stojí vedle zahalené postavy v bílém Jan Žižka z Trocnova, tehdy dvořan krále Václava IV. a dveřník královny Žofie. Před ním v černém sedí kramář Kříž, který daroval část pozemku na stavbu kaple, vedle něj v červeném Hanuš z Mülheimu, který opatřil povolení ke stavbě i peníze na vybudování kaple.

Pod baldachýnem vpravo přihlíží královna Žofie, jejímž zpovědníkem Jan Hus byl a ona se jej často u svého chotě, krále Václava IV., zastávala. Její dvorní dáma má podobu Muchovy manželky Marie, rozené Chytilové. Tato postava se dívá doprava, kde je v koutku za románskou křtitelnicí postava zahalena kápí. Je to špeh katolických kněží, kteří chtěli být informováni o obsahu Husových kázání. Hus v nich brojil proti nepravostem církve a prodávání odpustků jako formy pokání.

V roce 1412 byl nad Prahou vyhlášen interdikt (zákaz účasti na pobožnostech), který trval tak dlouho, dokud mistr Jan Hus město neopustil.

Obraz vznikal v roce 1916, kdy na místě kaple Betlémské ještě stál obytný nájemní dům. Snaha o obnovu kaple byla záležitostí předních českých historiků a Klubu za starou Prahu. V roce 1948 došlo k vládnímu rozhodnutí obnovit Betlémskou kapli. Obnovení, podle projektu prof. ing. architekta Jaroslava Fragnera, bylo dokončeno v roce 1954. Proto interiér kaple na obraze neodpovídá současnému stavu.

Text: Vlasta Čiháková-Noshiro, Galerie hlavního města Prahy