POSLEDNÍ DNY JANA AMOSE KOMENSKÉHO V NAARDENU

Plamínek naděje

1918, vaječná tempera, olej, plátno, 405 × 620 cm

Rodina Komenských přijala své jméno podle vesnice Komni u Uherského Brodu. Martin Komenský působil u svého bratra mlynáře, když se mu 28. března 1592 narodil syn Jan. Místo narození není známo – jako pravděpodobná místa se uvádějí Uherský Brod nebo Nivnice. Brzy se celá rodina odstěhovala do Uherského Brodu, kde patřila k zámožným měšťanům a významným členům Jednoty bratrské. Právě s pomocí Jednoty bratrské se Jan dostal na školu v Přerově. Vysokou školu absolvoval v Herbornu v Heidelbergu. Už jako student začal psát Poklad jazyka českého a připravoval dílo pro mládež Divadlo veškerenstva věcí.

Po návratu do Čech se stal knězem a učitelem přerovské školy, později i rektorem školy ve Fulneku. Po bitvě na Bílé hoře roku 1620 a Staroměstské exekuci v červnu následujícího roku se Komenský dozvěděl o zatykači vydaném na svou osobu. Poslechl varování Karla Staršího ze Žerotína a skrýval se nedaleko Šternberka na panství Žerotínů, ale pak musel prchnout z Moravy do Brandýsa nad Orlicí.

Roku 1628, po vyhlášení Obnoveného zřízení zemského, definitivně odchází do exilu – nejprve do Lešna v Polsku, odtud cestoval do Anglie, Francie, Švédska, Uher a zpět do Lešna. Vestfálský mír, který byl sjednán roku 1648, znamenal pro Habsburky dlouhou nadvládu v českých zemích a pro Komenského doživotní vyhnanství. V té době vznikl jeho Kšaft umírající matky Jednoty bratrské. Přes Lešno se přehnala švédská i polská vojska a město tři dny hořelo. Zde přišel o své rukopisy
k Podkladu jazyka českého. Stáří prožil v Holandsku v Amsterdamu, kde byla vydána polovina
z celého Komenského díla.

V Holandsku chodil na břeh moře vzpomínat na vzdálenou vlast, než jej pokročilé stáří a nemoc připoutaly na křeslo. Gesto beznaděje jeho přítele, žal ženy a ostatních napovídají, že na obraze jsou znázorněny poslední dny jeho života. Sen o návratu domů zhasíná jako plamínek lucerničky na písečném přesypu. Sám ví, že se už svobody své vlasti nedočká.

V dálce se rýsuje silueta Naardenu, kde je Komenský pochován. Zemřel 15. listopadu 1670.

Text: Vlasta Čiháková-Noshiro, Galerie hlavního města Prahy