Seminář pro učitele z Moravského Krumlova

září 2022

Ve čtvrtek 15. září připravili autoři výstavy Tunelem do 20. století moravskokrumlovským učitelům širokou paletu využití expozice pro vyučování . 

Setkání se zúčastnily učitelky dějepisu a občanské výchovy ze obou základních škol – ZŠ Klášterní a ZŠ Ivančická. Oba hlavní autoři, Blanka Mouralová a Jan Šícha představili širokou paletu využití expozice pro vyučování, jak po tematické, tak metodické stránce. Učitelé ocenili  prezentaci a diskusi k témuatu a především to, že mají tuto expozici k moderním dějinám na zámku k dispozici. Zájem mají i o společnou organizaci projektového dne se žáky. Učitelé dostali jako dárek publiakce z knižní a časopisecké produkce Ústavu pro studium totalitních režimů. Žákovské skupiny místních škol patří mezi hlavní cílovou skupinu expozice Tunelem do 20. století.